COVID-19

Уважаеми родители и ученици,

Уведомявам ви, че в периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. обучението на учениците от СУ“Христо Ботев“ ще се осъществи по следния график:

 • учениците от Vа, VIа, VIб, Xа и XIа , клас ще се обучават от разстояние в електронна среда;
 • учениците от VIIа, VIIIа, IXа и XIIа клас ще се обучават присъствено;

Обучението в електронна среда ще се осъществява в платформата Microsoft Teams в съответствие с утвърденото седмично разписание на часовете.

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават от разстояние в електронна среда е следната:

за учениците от V до VII клас – 30 минути;

за учениците от VIII до XII клас – 40 минути;

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават присъствено е 40 минути.

Заниманията на учениците от групата за целодневна организация на учебния ден също ще се провеждат от разстояние в електронна среда.

Обръщам се към вас с молба да осъществите необходимия родителски контрол за осигуряване на присъствие на учениците във всички учебни часове от седмичното разписание.

Напомням също, че на учениците, които не се включват в обучението от разстояние в електронна среда, ще бъдат отразявани отсъствия в електронния дневник на училището, като при липса на основателна причина тези отсъствия ще бъдат считани за отсъствия по неуважителни причини. Моля родителите своевременно да информират класните ръководители в случай, че се налага детето да отсъства от училище.

Апелирам за спазване на въведените в страната противоепидемични мерки с цел опазване здравето и живота на нашите деца, на нас и на нашите близки и приятели!


Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам ви, че по информация на РЗИ – Плевен достигнатата 14-дневна заболеваемостта от COVID – 19 в Община Долни Дъбник към 16.12.2021 г. е по-ниска от 250 на 100 000 население. При това ниво на заболеваемост обучението на всички ученици от СУ“Христо Ботев“, считано от 17.12.2021 г. /ПЕТЪК/ ще се осъществява присъствено БЕЗ УЧЕНИЦИТЕ ДА БЪДАТ ТЕСТВАНИ с неинвазивни бързи антигенни тестове за доказване на COVID-19.


Уважаеми родители и ученици,

Уведомявам ви, че в периода от 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г. обучението на учениците от СУ“Христо Ботев“ ще се осъществи по следния график:

 • учениците от Vа, VIIа, IXа и XIIа клас ще се обучават от разстояние в електронна среда;
 • учениците от VIа, VIб, VIIIа, Xа и XIа клас ще се обучават присъствено;

Обучението в електронна среда ще се осъществява в платформата Microsoft Teams в съответствие с утвърденото седмично разписание на часовете.

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават от разстояние в електронна среда е следната:

за учениците от V до VII клас – 30 минути;

за учениците от VIII до XII клас – 40 минути;

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават присъствено е 40 минути.

Заниманията на учениците от групата за целодневна организация на учебния ден в Vа клас също ще се провеждат от разстояние в електронна среда.

Обръщам се към вас с молба да осъществите необходимия родителски контрол за осигуряване на присъствие на учениците във всички учебни часове от седмичното разписание.

Напомням също, че на учениците, които не се включват в обучението от разстояние в електронна среда, ще бъдат отразявани отсъствия в електронния дневник на училището, като при липса на основателна причина тези отсъствия ще бъдат считани за отсъствия по неуважителни причини. Моля родителите своевременно да информират класните ръководители в случай, че се налага детето да отсъства от училище.

Апелирам за спазване на въведените в страната противоепидемични мерки с цел опазване здравето и живота на нашите деца, на нас и на нашите близки и приятели!


Уважаеми родители и ученици,

Уведомявам ви, че във връзка с предстоящия втори тур на изборите за президент и вицепрезидент в понеделник – 22.11.2021 г., учениците от ВСИЧКИ ПАРАЛЕЛКИ на СУ“Христо Ботев“ ще се обучават от разстояние в електронна среда.

На 22.11.2021 г. в електронна среда ще се провеждат и заниманията на групите за целодневна организация на учебния ден в V и VI клас.

В периода от 23.11.2021 г. до 26.11.2021 г. обучението на учениците от СУ“Христо Ботев“ ще се осъществи по следния график:

 • учениците от VIа, VIб, VIIIа, Xа и XIа клас ще се обучават от разстояние в електронна среда;
 • учениците от Vа, VIIа, IXа и XIIа клас ще се обучават присъствено;

Обучението в електронна среда ще се осъществява в платформата Microsoft Teams в съответствие с утвърденото седмично разписание на часовете.

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават от разстояние в електронна среда е следната:

за учениците от V до VII клас – 30 минути;

за учениците от VIII до XII клас – 40 минути;

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават присъствено е 40 минути.

Заниманията на учениците от групата за целодневна организация на учебния ден в VIа и VIб клас в периода от 22.11.2021 г. до 26.11.2021 г. също ще се провеждат от разстояние в електронна среда.

Обръщам се към вас с молба да осъществите необходимия родителски контрол за осигуряване на присъствие на учениците във всички учебни часове от седмичното разписание.

Напомням също, че на учениците, които не се включват в обучението от разстояние в електронна среда, ще бъдат отразявани отсъствия в електронния дневник на училището, като при липса на основателна причина тези отсъствия ще бъдат считани за отсъствия по неуважителни причини. Моля родителите своевременно да информират класните ръководители в случай, че се налага детето да отсъства от училище.

Апелирам за спазване на въведените в страната противоепидемични мерки с цел опазване здравето и живота на нашите деца, на нас и на нашите близки и приятели!


Уважаеми родители и ученици,

Информирам ви, че днес – 17.11.2021 г., по данни от сайта на РЗИ- Плевен, достигнатата 14-дневна заболеваемост в Община Долни Дъбник е 451,64 на 100 000 население.

Съгласно Заповед № РД-01-890/ 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-01-4201/ 05.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката в общините с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население училищата преминават в режим на редуване на присъствено обучение с обучение от разстояние в  електронна среда (ротация).

В изпълнение на цитираните по-горе заповеди, считано от 18.11.2021 г. (и вероятно до 19.11.2021 г., включително) обучението на учениците от СУ“Христо Ботев“ ще се осъществява по следния график:

 • учениците от Vа, VIIа, IXа и XIIа клас ще се обучават от разстояние в електронна среда;
 • учениците от VIа, VIб, VIIIа, Xа и XIа клас ще се обучават присъствено;

Предвид динамичната ситуация със заболеваемостта от COVID – 19 своевременно ще ви информираме как ще продължи обучението на учениците след 19.11.2021 г.

Обучението в електронна среда ще се осъществява в платформата Microsoft Teams в съответствие с утвърденото седмично разписание на часовете.

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават от разстояние в електронна среда е следната:

за учениците от V до VII клас – 30 минути;

за учениците от VIII до XII клас – 40 минути;

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават присъствено е 40 минути.

Заниманията на учениците от групата за целодневна организация на учебния ден в V клас също ще се провеждат от разстояние в електронна среда.

Обръщам се към вас с молба да осъществите необходимия родителски контрол за осигуряване на присъствие на учениците във всички учебни часове от седмичното разписание.

Напомням също, че на учениците, които не се включват в обучението от разстояние в електронна среда, ще бъдат отразявани отсъствия в електронния дневник на училището, като при липса на основателна причина тези отсъствия ще бъдат считани за отсъствия по неуважителни причини. Моля родителите своевременно да информират класните ръководители в случай, че се налага детето да отсъства от училище.

Апелирам за спазване на въведените в страната противоепидемични мерки с цел опазване здравето и живота на нашите деца, на нас и на нашите близки и приятели!

Извинявам се за причинените неудобства, но организацията за обучение на учениците не зависи от нас!


Уважаеми родители и ученици,

Съгласно Заповед № РД-01-4201/ 05.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката в училищата, които са на територията на общини с достигната 14-дневна заболеваемост над 500 на 100 000 население се организира обучение от разстояние в електронна среда.

Заболеваемостта в Община Долни Дъбник към 16.11.2021 г. е 517,50 на 100 000 население, което означава, че от 17.11.2021 г. учениците от ВСИЧКИ ПАРАЛЕЛКИ на СУ“Христо Ботев“ ще се обучават от разстояние в електронна среда.

Информация за нивата на заболеваемост по общини в област Плевен може да намерите на сайта на РЗИ – Плевен, като последвате следния линк:

https://rzi-pleven.com/

Обучението в електронна среда ще се осъществява в платформата Microsoft Teams в съответствие с утвърденото седмично разписание на часовете.

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават от разстояние в електронна среда е следната:

за учениците от V до VII клас – 30 минути;

за учениците от VIII до XII клас – 40 минути;

Заниманията на учениците от групата за целодневна организация на учебния ден в V и VI клас също ще се провеждат от разстояние в електронна среда.

Обръщам се към вас с молба да осъществите необходимия родителски контрол за осигуряване на присъствие на учениците във всички учебни часове от седмичното разписание.

Напомням също, че на учениците, които не се включват в обучението от разстояние в електронна среда, ще бъдат отразявани отсъствия в електронния дневник на училището, като при липса на основателна причина тези отсъствия ще бъдат считани за отсъствия по неуважителни причини. Моля родителите своевременно да информират класните ръководители в случай, че се налага детето да отсъства от училище.

Апелирам за спазване на въведените в страната противоепидемични мерки с цел опазване здравето и живота на нашите деца, на нас и на нашите близки и приятели!
Уважаеми родители и ученици,

Уведомявам ви, че във връзка с предстоящите избори за Президент и Народно събрание в понеделник – 15.11.2021 г., учениците от ВСИЧКИ ПАРАЛЕЛКИ на СУ“Христо Ботев“ ще се обучават от разстояние в електронна среда.

На 15.11.2021 г. в електронна среда ще се провеждат и заниманията на групите за целодневна организация на учебния ден в V и VI клас.

В периода от 16.11.2021 г. до 19.11.2021 г. обучението на учениците от СУ“Христо Ботев“ ще се осъществи по следния график:

 • учениците от Vа, VIIа, IXа и XIIа клас ще се обучават от разстояние в електронна среда;
 • учениците от VIа, VIб, VIIIа, Xа и XIа клас ще се обучават присъствено;

Предвид динамичната ситуация със заболеваемостта от COVID – 19 своевременно ще ви информираме как ще продължи обучението на учениците след 19.11.2021 г.

Обучението в електронна среда ще се осъществява в платформата Microsoft Teams в съответствие с утвърденото седмично разписание на часовете.

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават от разстояние в електронна среда е следната:

за учениците от V до VII клас – 30 минути;

за учениците от VIII до XII клас – 40 минути;

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават присъствено е 40 минути.

Заниманията на учениците от групата за целодневна организация на учебния ден в V клас в периода от 16.11.2021 г. до 19.11.2021 г. също ще се провеждат от разстояние в електронна среда.

Обръщам се към вас с молба да осъществите необходимия родителски контрол за осигуряване на присъствие на учениците във всички учебни часове от седмичното разписание.

Напомням също, че на учениците, които не се включват в обучението от разстояние в електронна среда, ще бъдат отразявани отсъствия в електронния дневник на училището, като при липса на основателна причина тези отсъствия ще бъдат считани за отсъствия по неуважителни причини. Моля родителите своевременно да информират класните ръководители в случай, че се налага детето да отсъства от училище.

Апелирам за спазване на въведените в страната противоепидемични мерки с цел опазване здравето и живота на нашите деца, на нас и на нашите близки и приятели!


График за организиране на присъствени учебни занятия на 50% от паралелките в СУ“Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник, за периода 08.11.2021 г. – 12.11.2021 г

 • учениците от 6а, 6б, 8а, 10а и 11а клас ще се обучават от разстояние в електронна среда;
 • учениците от 5а, 7а, 9а и 12а клас ще се обучават присъствено.

Обучението ще се осъществява в платформата Microsoft Teams в съответствие с утвърденото седмично разписание на часовете.

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават от разстояние в електронна среда е следната:

 • за учениците от 6а и 6б клас – 30 минути;
 • за учениците от 8а, 10а и 11а клас – 40 минути;

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават присъствено е 40 минути.


Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 04.11.2021 г.


Заповед № РД-11-9943-75/02.11.2021 г. за синхронно обучение от разстояние в електронна среда на учениците от 8 клас поради карантиниране на паралелката след установен случай на ученик, заразен с COVID – 19


Заповед № РД-11-9940-72/28.10.2021 г. за синхронно обучение от разстояние в електронна среда на учениците от 11 клас поради карантиниране на паралелката след установен случай на ученик, заразен с COVID – 19