Учители

 

Име, фамилия

Длъжност

Специалности

Ваня Гетова Главен учител Математика
Деница Савова Учител Английски език
Малинка Йорданова Старши учител Българска филология; История и цивилизации
Ани Димитрова Старши учител Българска филология, Психология
Аксения Ганчева Учител Български език и история
Людмила Конова Учител Английска филология
Камелия Ангелова Старши учител Математика; Физика и астрономия
Мими Тачева Старши учител Химия и опазване на околната среда; Физика и астрономия
Лиляна Гергова Учител Биология и здравно образование
Диана Щъркелова Старши учител География и икономика; История и цивилизации
Катя Марчева  Старши учител Музикална педагогика; География и икономика
Мирослав Михайлов Старши учител Физическа култура и спорт
Маринела Тодорова Учител Математика; Информационни технологии и КМИТ
Сашка Доневска Старши ресурсен учител Специална педагогика
Невена Делчева Ресурсен учител Специална педагогика