Учители

 

Име, фамилия

Длъжност

Специалности

Ваня Гетова Главен учител Математика
Деница Савова Учител Английски език
Малинка Йорданова Старши учител Български език; История; Български език и литература
Ани Димитрова Старши учител Българска филология, Психология
Аксения Ганчева Учител Български език; История
Ралица Желева Старши учител Английска филология
Камелия Ангелова Старши учител Математика; Физика
Мими Тачева Старши учител Химия; Физика
Лиляна Добрева Старши учител Биология и химия; Изобразително изкуство
Диана Щъркелова Старши учител География; История
Катя Марчева  Старши учител Музикална педагогика; География
Мирослав Михайлов Старши учител Физическа култура
Маринела Тодорова Учител Информационни технологии
Сашка Доневска Ресурсен учител