Проекти

  

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

Дейностите по проект „Твоят час“, отразени по страниците на училищния вестник „Ние“

АНКЕТНА КАРТА за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „ТВОЯТ ЧАС“

Индивидуална образователна карта за идентифициране  на индивидуалните потребности на ученик с обучителните затруднения


Дейностите по проект „Твоят час“, отразени по страниците на училищния вестник „Ние“

 

 


  

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

Представителнa изявa по проект „Твоят час“ – 15.06.2017 г.

Завършването на учебната година беше тържествено отбелязано с представителните изяви по проект „Твоят час“.

Вокалната група се представи с китка от любими песни и се включи като музикален партньор на групата за преодоляване на обучителните затруднения по БЕЛ – 5 клас, която представи драматизацията „Сливи за смет“.

Колоритната изява на петокласниците събра овациите на всички, а малките „актьори“ заявиха готовност да продължат да се изявяват и през следващата година като участници в проект „Твоят час“.

Тържеството продължи с презентациите на клуб „Естетика“ и „Млад огнеборец“, които споделиха дейностите си по проекта и постиженията на екипите си през изминалата година.

Следващата изява беше състезанието по математика и български език, в което участваха ученици от групите за преодоляване на обучителните затруднения от шести, седми и осми клас.

Първият кръг премина под мотото „Математиката – забавна и интересна!“ и показа чрез интересни задачи колко полезна и приложима може да бъде математиката във всички сфери на живота.

Вторият кръг по български език и литература провокира участниците да покажат добра езикова култура и умение за съставяне на текст, както и да работят в екип и да реагират бързо на поставените задачи.

Компетентно жури, в състав от учители и възпитатели при СУ „Христо Ботев“, излъчи победители в състезанието, които получиха награди и грамоти.

Екип на клуб „Млад журналист“ изготви репортаж от мястото на събитието и получи грамоти за своите изяви през годината.

Тържеството приключи с връчване на отличия на много от участниците по проект „Твоят час“, работили активно през годината. Те получиха допълнителни награди и сертификати за успешните си дейности.

 


  

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

Представителни изяви по проект „Твоят час“ – 02.06.2017 г.

Денят на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България – патронен празник на СУ „Христо Ботев“

Празникът на училището стартира с общоградско тържество пред бюст-паметника на Ботев в двора на училището. Началото беше оповестено с воя на сирените и триминутното мълчание на ученици, учители и гости на тържеството, в памет на загиналите за свободата и независимостта на България.

След думите на водещите за великия българин и неговото дело слово произнесе г-н Боян Горанов – Секретар на Община Долни Дъбник. Той поздрави учениците и учителите с патронния празник и подари на училището избрани творби, посветени на Ботев, от името на Съюза на българските писатели.

Ученици от клубовете по интереси изнесоха кратка литературно-музикална програма, след което бяха поднесени венци и цветя от училища и институции в града.

Празникът продължи във фоайето на гимназията с вокалните изпълнения на групата „Пейте с нас!“ и презентиране дейността на клубовете по атрактивен начин.

 Бяха изготвени рекламни щандове на всеки екип, където гостите имаха възможност да се запознаят с изявите и постиженията на всеки клуб. Малките журналисти проведоха интервю с участниците и изготвиха репортаж от мястото на събитието.

В мултимедийната зала беше излъчен филмът „Библиотеката – отворени врати за занимания и арт игри“, след което празникът завърши със спортните демонстрации на малките футболисти и отворената работилница на младите естети, където те показаха своите умения за работа с различни техники, а всеки от гостите имаше възможност да се включи и да работи заедно тях.


Обществен съвет


Заповед за определяне групите за извънкласни дейности


Линк към информационната система на проекта


Линк към електронната платформа на проекта


АНКЕТНА КАРТА за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „ТВОЯТ ЧАС“


Приключи проектът

„Джендър клубове за форум театър в малките градове“

Успешно приключи проектът „Джендър клубове за форум театър в малките градове“, 1в който се включи и нашето училище. Той беше финансово подкрепен от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Негов изпълнител е Сдружение „Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи“ – Плевен в партньорство с Фондация „Артист“ – София. Участници в проекта бяха: Даниела Димитрова – Сдружение Плевенски обществен фонд „Читалища“, Марта Димитрова – председател на 4Сдружение „Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи“ – Плевен, Антоанета Мачева от „Европа Директно“ – Плевен и Дамян Минков – Фондация „Артист“ – София.
Целта на проекта  беше да се постави във фокуса на общественото внимание в малките населени места темата за равнопоставеността между половете. В рамките на 10 месеца се изградиха 10 младежки дискусионни клуба в десетте градове-общински центрове, като организаторите  сключиха 5споразумения за партньорство с местните общински администрации, училищата и читалищата, които  съдействаха за изграждането на младежките структури. Клубните съвети– 30 младежи, по трима от всеки
град,  бяха обучени за организиране и модериране на дискусии по модела „Форум – театър“. Проведоха  се арт дискусии, както и информационни кампании. Част от проекта беше подготвянето на документален филм, отразяващ изпълнените дейности и издаването на книгата „Форум – театър за джендър равенство и младежки дискусии“.

На Младежки демонстрационен форум „Искаме думата“, който се проведе на 19.01.2016 година в зала „Плевен“, бяха наградени младежките лидери от клуба на СОУ „Христо Ботев“ от гр. Долни Дъбник, както и младежите от другите девет общински центъра в област Плевен.

За участието си в проекта десетте училища-партньори бяха отличени с Плакет на благодарността на Сдружение „Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи“ – Плевен.3

Председателят на Сдружението Марта Димитрова сподели на финалната среща на проекта, че е бил подписан договор за нов проект, който е своеобразното продължение на този. Целта е чрез него да бъде подпомогната дейността на вече създадените младежки клубове.

В Плевен ще гостуват шестима доброволци от шест различни държави, които ще имат възможността да работят с плевенските младежи. Също така, през лятото ще бъде открита Лятна академия за младежки лидери, а дотогава младежката организация и дискусионните клубове ще търсят финансиране от местните власти и бизнеса, за да е възможно на територията на областта да се организира устойчиво работещ механизъм за гражданско образование, личностно развитие и изява на младите хора.


Erasmus1

Сбъднах една моя детска мечта, благодарение на Еразъм+!

От 16 до 20 номври 2015 г. се проведе шестата среща по програмата Еразъм+ и нашия проект „Младежта на Европа се свързва безопасно в Интернет”, включващ наши връстници от осем европейски страни. Бяхме избрани четирима ученици от СОУ „Христо Ботев”, гр. Долни Дъбник за мобилността до град Гливице, Полша.Erasmus2

Пътуването беше едно голямо приключение.

Още с тръгването ни от Долни Дъбник, бяхме заредени с емоции и добро настроение, които нямахме търпение да предадем на поляците и всички останали.

Не усетихме как минаха няколко часа и кацнахме в мразовитата, но иначе много красива Полша.

Веднага успяхме да се сприятелим с всички останали участници от проекта.

През следващите четири дни съчетавахме полезното с приятното. Програмата ни беше разнообразена така, че да не  се отегчим, но и почти нямахме свободно време. Свършихме добра работа по дейностите на проекта. Създадохме разнообразни компютърни игри, свързани с безопасния интернет, а също и приложение за мобилен телефон. Наистина, благодарим от сърце за гостоприемството и за всички хубави моменти, които ни подариха полските ни сътрудници.

DSC_0143Разгледахме доста забележителности, като разбира се, направихме много снимки в Гливице и Краков. Трябваше да има нещо и за Фейсбук!

Архитектурата им е много впечатляваща. Величествени сгради, интересни музеи, някои от които доста модерни.

Това, което няма да забравим, бе Аушвиц. Имахме възможността да посетим комплекса от концентрационни лагери. Беше ужасяващо! Видяхме зловещите сгради, много снимки, вещите на хората, които са били убити там…

Времето,макар и доста студено и дъждовно, мина много бързо. Последния ден станахме рано да си вземем довиждане с всички нови приятели. Разменихме си адреси, телефони, фейсбук.

Тръгнахме си удовлетворени от добре свършената работа и с незабравими спомени.

Като малка си мечтаех да посетя Полша, да видя техния начин на живот.

Е, благодарение на Еразъм+ и нашите ръководители, аз успях да сбъдна една моя детска мечта!

Искам да кажа на всички ученици да участват, да не се страхуват или притесняват, а да се включват в подобни проекти, защото те носят такива емоции, такива преживявания, които остават за цял един живот!

                                                                   Мелиса Асенова, 12 клас

 

Проверете вашите познания за безопасен Интернет чрез изготвените по проекта игри и кръстословици!

 

quiz 1              quiz 2             quiz 3             quiz 4           quiz 5

 

   quiz 6              quiz 7             quiz 8             quiz 9             quiz 10

 

Забавлявайте се с нашата Google Play игра на вашите мобилни телефони!

 

unnamed

Всичко за нашия проект може да научите на:   rightnet.eu

или от електронната книга.