Незаети места по паралелки

Учебна 2023 – 2024 година

Актуална информация към 11.03.2024 г.

ПаралелкаБрой незаети места
7
2
0
3
3
10а11
11а16
12а15