Незаети места по паралелки

Учебна 2023 – 2024 година

Актуална информация към 12.10.2023 г.

ПаралелкаБрой незаети места
7
2
0
2
0
10а11
11а15
12а13