Незаети места по паралелки

Учебна 2022 – 2023 година

Актуална информация към 15.09.2022 г.

ПаралелкаБрой незаети места
4
6
7
16
3
3
10а14
11а12
12а12