Национално външно оценяване

Дати за провеждане на изпитите за национално външно оценяване за VII клас през учебната 2019/2020 година

Български език и литература 09 юни 2020 г.
Математика 11 юни 2020 г.
Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2020  г.

Дати за провеждане на изпитите за национално външно оценяване за X клас през учебната 2019/2020 година

Български език и литература 09 юни 2020 г.
Математика 11 юни 2020 г.
Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2020 г.
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентностипо график в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

Документи

Заповед за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV,  VII  и  X клас през учебната 2019/2020 година