Национално външно оценяване

Дати за провеждане на изпитите за национално външно оценяване за VII клас през учебната 2022/2023 година

Български език и литература 13 юни 2023 г.
Математика 16 юни 2023 г.
Чужд език (по желание на ученика) 14 юни 2023  г.

Дати за провеждане на изпитите за национално външно оценяване за X клас през учебната 2022/2023 година

Български език и литература 13 юни 2023 г.
Математика 16 юни 2023 г.
Чужд език (по желание на ученика) 14 юни 2023 г.
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности19 юни 2023 г. (по желание на всеки ученик)

Документи

Заповед за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV,  VII  и  X клас през учебната 2022/2023 година