Национално външно оценяване

Дати за провеждане на изпитите за национално външно оценяване за VII клас през учебната 2023/2024 година

Български език и литература

19 юни 2024 г., начало 09.00 часа

Математика 21 юни 2024 г., начало 09.00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 20 юни 2024  г., начало 09.00 часа

Дати за провеждане на изпитите за национално външно оценяване за X клас през учебната 2023/2024 година

Български език и литература 10 юни 2024 г. , начало 08.00 часа
Математика 12 юни 2024 г. , начало 08.00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 11 юни 2024 г.
Писмена част:
за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа
за ниво А2, начало 09,30 часа
за ниво А1, начало 10,00 часа
РД09-2050/ 28.08.
Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището
в зависимост от нивото.
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика)14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа

Документи

Заповед за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV,  VII  и  X клас през учебната 2023/2024 година