Квалификационни дейности

Тема на обучениетоМясто на провежданеПериодНачален и краен часОбучителна организацияБрой обучаеми
Кога и как е подходящо да се използва платформата на „Уча.се“дистанционно05.12.202214:00-15:00„Уча.се“16
Експертна подкрепа за успешен STEM проектдистанционно29.11.202216:00-17:00Център за творческо обучение6
Проектно-базирано обучениеСУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник16.11.202216:00-17:00вътрешно-институционална квалификация16
Проектно-базирано обучениеПедагогически колеж – гр. Плевен23.10.202209:30-17:30Сдружение „Синдикат на българските учители“1
Профилирана подготовка по География и икономика в 11 и 12 класБанкя17.10.2022-19.10.202214:00 на 17.10.2022 до 17:30 на 19.10.2022НЦПКПС1
Профилирана подготовка по Биология и здравно образование в 11 и 12 класБанкя10.10.2022-12.10.202214:00 на 10.10.2022 до 12:30 на 12.10.2022НЦПКПС1
Работа с база-данни по функционалност „Училищни правила за осигуряване на обща подкрепа“СУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник05.10.202215:00-16:00вътрешно-институционална квалификация16
Профилирана подготовка по Математика в 11 и 12 класБанкя28.09.2022-30.09.202214:00 на 28.09.2022 до 12:30 на 30.09.2022НЦПКПС1
Работа с база-данни по месечно планиране и отчитане изпълнението на задачи, произтичащи от планови документиСУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник26.09.202215:00-16:00вътрешно-институционална квалификация16
„Работа с функционалностите на НЕИСПУО“ – същност и прилаганеСУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник20.09.202215:00-16:30вътрешно-институционална квалификация13
Първоначално обучение по БДПдистанционно17.09.2022-18.09.202209:00-16:00Дидакта Консулт1
Техники за насърчаване на креативното мислене в класната стаягр. Велинград02.07.202209:00 – 18:00РААБЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД15
Създаване и актуализиране на учителско портфолио- тренинггр. Велинград01.07.202216:00 – 18:00вътрешно-институционална квалификация15
Как да организираме летни занимания в училище?гр. Велинград01.07.2022
14:00 – 16:00вътрешно-институционална квалификация15