Квалификационни дейности

Тема на обучениетоМясто на провежданеПериодНачален и краен часОбучителна организацияБрой обучаеми
Регламент и провеждане на ДЗИСУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник13.05.202414:30-16:00вътрешно-институционална квалификация17
 Въведение в изкуствения интелект (гимназия)дистанционно13.04.202409:00-16:00Преподаваме.bg1
Ефективна комуникация и работа с родителитеСУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник10.04.202416:00-17:30вътрешно-институционална квалификация17
Планиране на интерактивни уроци за активни ученици и гражданидистанционно30.03.202409:00-16:00Преподаваме.bg1
Как да използваме оценяването в полза на ученето?дистанционно16.03.202409:00-16:00Преподаваме.bg1
Ефективна комуникация и работа с родителитедистанционно16.03.202409:30-16:30CIREC при фондация Мадара-България3
STEM образование с програмата на INTEL „Умения за иновации“дистанционно14, 21 и 28.03.202415:00-18:30Център за творческо обучение3
Училище в облака: администриране и управлениедистанционно13-15.03.202415:00-19:00Център за творческо обучение2
Иновативни методи на преподаване чрез използване на съвременни ИКТ ресурси и дигитални образователни платформидистанционно24.02.202408:00-16:00РААБЕ България ЕООД17
СТЕМ и ресурсите на Уча.седистанционно04.12.202314:00-15:00„Уча.се“17
Отчет на ИУПСУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник04.12.202315:00-16:00вътрешно-институционална квалификация17
Национална конференция „Умения за иновации в образованието“Интер Експо Център – гр. София24.11.2023-25.11.202310:00-17:00Център за творческо обучение2
Обучение за учители по Гражданско образование от област ПлевенПарк-хотел
„Кайлъка“ – гр. Плевен
17.11.2023-19.11.202309:00-17:00Институт за публична политика1
Придобиване на V ПКСПедагогически колеж – Плевен21.10.202309:00-12:00ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“3
Функционалности на образователната платформа „ClassBuddy“к.к. „Златни пясъци“14-15.10.202310:00-14:00СМБ – Плевен8
Обучение за промени в нормативната уредбаСУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник28.09.202314:00-15:00вътрешно-институционална квалификация17
Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищатадистанционно09.09.2023-16.09.202309:00-16:00РААБЕ България ЕООД17
Дизайн мислене: Формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна средагр. Трявна01.07.202310:00-18:00РААБЕ България ЕООД15
Обсъждане на предстояща актуализация на планови документи за учебната 2023/2024 г.гр. Трявна30.06.202317:00-19:00вътрешно-институционална квалификация15
Работа с деца в рискОбщина Долни Дъбник15.05.202313:00-15:30БЧК2
Запознаване с документи, свързани с организацията и провеждането на НВО и ДЗИ през учебната 2022-2023 г.СУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник05.04.202314:00-15:00вътрешно-институционална квалификация14
Трудови, социални и осигурителни праваДИТ – Плевен29.03.2023-30.03.202309:00-16:00КНСБ2
Запознаване с изменения в нормативната уредба на училищното образованиеСУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник05.04.202313:00-14:00вътрешно-институционална квалификация16
Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови формидистанционно21.03.202313:00-17:00ПСИТ България ООД1
СТЕМ центрове и иновативна образователна средаСУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник

06.03.202316:30-17:30вътрешно-институционална квалификация13
Функционалности на платформата за образователни услуги и съдържание на „Дигитална раница“СУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник06.03.202315:30-16:30вътрешно-институционална квалификация13
Национален семинар на учителите по български език и литература „Изпитите по български език и литература в 7., 10. и 12. клас“София, НДК18.02.202310:00-17:00 ч
Асоциация Българика
3
STEM центрове и иновативна образователна средаСофия, НДК17.02.202311:00-15:00 чМОН1
Геокомпетентностното и СТЕМ-обучение по географияСофия11.02.202308:00-14:00СУ „Климент Охридски“1
Кога и как е подходящо да се използва платформата на „Уча.се“дистанционно05.12.202214:00-15:00„Уча.се“16
Експертна подкрепа за успешен STEM проектдистанционно29.11.202216:00-17:00Център за творческо обучение6
Проектно-базирано обучениеСУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник16.11.202216:00-17:00вътрешно-институционална квалификация10
Проектно-базирано обучениеПедагогически колеж – гр. Плевен23.10.202209:30-17:30Сдружение „Синдикат на българските учители“1
Профилирана подготовка по География и икономика в 11 и 12 класБанкя17.10.2022-19.10.202214:00 на 17.10.2022 до 17:30 на 19.10.2022НЦПКПС1
Профилирана подготовка по Биология и здравно образование в 11 и 12 класБанкя10.10.2022-12.10.202214:00 на 10.10.2022 до 12:30 на 12.10.2022НЦПКПС1
Работа с база-данни по функционалност „Училищни правила за осигуряване на обща подкрепа“СУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник05.10.202215:00-16:00вътрешно-институционална квалификация16
Профилирана подготовка по Математика в 11 и 12 класБанкя28.09.2022-30.09.202214:00 на 28.09.2022 до 12:30 на 30.09.2022НЦПКПС1
Работа с база-данни по месечно планиране и отчитане изпълнението на задачи, произтичащи от планови документиСУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник26.09.202215:00-16:00вътрешно-институционална квалификация16
„Работа с функционалностите на НЕИСПУО“ – същност и прилаганеСУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник20.09.202215:00-16:30вътрешно-институционална квалификация13
Първоначално обучение по БДПдистанционно17.09.2022-18.09.202209:00-16:00Дидакта Консулт1
Техники за насърчаване на креативното мислене в класната стаягр. Велинград02.07.202209:00 – 18:00РААБЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД15
Създаване и актуализиране на учителско портфолио- тренинггр. Велинград01.07.202216:00 – 18:00вътрешно-институционална квалификация15
Как да организираме летни занимания в училище?гр. Велинград01.07.2022
14:00 – 16:00вътрешно-институционална квалификация15