Учители на групи за целодневна организация на учебния ден

 

Име, фамилия

Длъжност

Специалности от дипломата

Десислава Гешева Старши учител на ГЦОУД Руска филология
Илка Христова Учител на ГЦОУД Българска филология