Учители на групи за целодневна организация на учебния ден

 

Име, фамилия

Длъжност

Специалности от дипломата

Аксения Ганчева Учител на ГЦОУД БЕЛ; История и цивилизации
Десислава Гешева Старши учител на ГЦОУД Руска филология