За нас

СУ“Христо Ботев“ е средно  училище, в което се обучават и възпитават ученици от V до XII клас.

Броят на учениците през учебната 2018/2019 година, обучаващи се в дневна форма на обучение е 174, разпределени в 9 паралелки. В самостоятелна форма на обучение се обучават 4 ученици.

Профилирана подготовка

В гимназиален етап на обучение е въведена профилирана подготовка, както следва:

с профил ‘Икономическо развитие“ за учениците от 8 и 9 клас;

с профил „Технологичен – Информационни технологии“, с профилиращи предмети Информационни технологии, Математика, Български език и литература и География и икономика за учениците от 10 до 12 клас.

За обезпечаване на профилираната подготовка училището разполага с два кабинета по Информационни технологии, предлагащи комфортна учебна среда и общо 29 работни места за учениците, оборудвани със съвременна техника, мултимедийна зала и интерактивен кабинет.

Чуждоезиково обучение

В училището се изучават Английски език, Руски език и Френски език.

Целодневна организация на учебния процес

Целодневната организация на учебния процес се осъществява в една група в V клас и една група в VI клас.