За нас

СУ“Христо Ботев“ е средно  училище, в което се обучават и възпитават ученици от V до XII клас.

Броят на учениците през учебната 2023/2024 година, обучаващи се в дневна форма на обучение е 160, разпределени в 8 паралелки. В самостоятелна форма на обучение се обучават 3 ученици.

Профилирана подготовка

В гимназиален етап на обучение е въведена профилирана подготовка, както следва:

с профил ‘Икономическо развитие“, с профилиращи предмети Математика, Английски език, Биология и здравно образование, История и цивилизации и География и икономика за учениците от 8 до 12 клас.

За обезпечаване на профилираната подготовка училището разполага с два кабинета по Информационни технологии, предлагащи комфортна учебна среда и общо 29 работни места за учениците, оборудвани със съвременна техника, мултимедийна зала и интерактивен кабинет.

Чуждоезиково обучение

В училището се изучават Английски език и Руски език.

Целодневна организация на учебния процес

Целодневната организация на учебния процес се осъществява в една група в V клас и една група в VI клас.