Държавни зрелостни изпити

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

през учебната 2019/2020 година

Сесия май – юни

Български език и литература

20 май 2020 г.

Начало: 08:00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит

22 май 2020 г.

Начало: 08:00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика В периода 26 май – 29 май 2020 г.

Сесия август – септември

Български език и литература

27 август 2020 г.

Начало: 08:00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит

28 август 2020 г.

Начало: 08:00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика В периода 31 август – 3 септември 2020 г.

Документи

Заповед за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019/2020 година.