Държавни зрелостни изпити

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

през учебната 2023 – 2024 година

Сесия май – юни

Български език и литература

17 май 2024 г.

Начало: 08:30 ч.
Втори държавен зрелостен изпит

20 май 2024 г.

Начало: 08:30 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика В периода 22 май – 31 май 2024 г.

Сесия август – септември

Български език и литература

22 август 2024 г.

Начало: 08:30 ч.
Втори държавен зрелостен изпит

23 август 2024 г.

Начало: 08:30 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика В периода 26 – 30 август 2024 г.

Документи

Заповед за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2023/2024 година.