Държавни зрелостни изпити

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

през учебната 2022/2023 година

Сесия май – юни

Български език и литература

19 май 2023 г.

Начало: 08:30 ч.
Втори държавен зрелостен изпит

23 май 2023 г.

Начало: 08:30 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика В периода 26 май – 31 май 2023 г.

Сесия август – септември

Български език и литература

24 август 2023 г.

Начало: 08:30 ч.
Втори държавен зрелостен изпит

25 август 2023 г.

Начало: 08:30 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика В периода 28 август – 1 септември 2023 г.

Документи

Заповед за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2022/2023 година.