Бюджет

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2024 година

Анализ на изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2023 година

Първоначален план на бюджета за 2024 година


Отчет за изпълнението на бюджета за 2023 година

Анализ на изпълнението на бюджета за 2023 година

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2023 година

Анализ на изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2023 година

Първоначален план на бюджета за 2023 година


Отчет за изпълнението на бюджета за 2022 година

Анализ на изпълнението на бюджета за 2022 година


Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2022 година

Анализ на изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2022 година

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2022 година

Анализ на изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2022 година

Първоначален план и отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2022 година


Отчет за изпълнението на бюджета за 2021 година

Анализ на изпълнението на бюджета за 2021 година

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2021 година

Анализ на изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2021 година

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2021 година

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2021 година

Първоначален план на бюджета за 2021 година


Отчет за изпълнението на бюджета за 2020 година

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2020 година

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2020 година

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2020 година

Първоначален план на бюджета за 2020 година


Отчет за изпълнението на бюджета за 2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2019 година

Първоначален план на бюджета за 2019 година


Отчет за изпълнението на бюджета за 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2018 година

Първоначален план на бюджета за 2018 година


Отчет за изпълнението на бюджета за 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2017 година

Първоначален план на бюджета за 2017 година