Планови документи

Планови документи

2023/2024 учебна година

Стратегия за развитие на СУ ”Христо Ботев”, гр. Долни Дъбник за периода 2020 – 2025 година


План за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на СУ ”Христо Ботев”, гр. Долни Дъбник за периода 2020 – 2025 година


Годишен план на училището

Приложения към Годишния план на училището

Тематичен план за работата на Педагогическия съвет