Учители

 

Име, фамилия

Длъжност

Специалности

Ваня Гетова Главен учител Математика
Илияна Хинова Старши учител Руски език; Български език и литература; Английски език и литература
Малинка Йорданова Старши учител Български език; История; Български език и литература
Ани Димитрова Старши учител Българска филология, Психология
Поля Цветанова – Костова Старши учител Български език; История
Цветанка Цакова Старши учител Френска филология; Българска филология; Английски език и литература
Камелия Ангелова Старши учител Математика; Физика
Мими Тачева Старши учител Химия; Физика
Поля Вълова Старши учител  Биология и химия; Изобразително изкуство
Диана Щъркелова Старши учител География; История
Катя Марчева  Старши учител Музикална педагогика; География
Мирослав Михайлов Старши учител Физическа култура
Галя Петрова – Литова Учител Информационни технологии
Сашка Доневска Ресурсен учител