Незаети места по паралелки

Учебна 2021 – 2022 година

Актуална информация към 30.06.2022 г.

ПаралелкаБрой незаети места
6
16
1
2
10
10а12
11а12