Незаети места по паралелки

Учебна 2022 – 2023 година

Актуална информация към 06.02.2023 г.

ПаралелкаБрой незаети места
3
0
7
15
0
4
10а15
11а14
12а12